Tag Archives: گرفت هاشمی/

Home / گرفت هاشمی/
2 Posts

سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت
یک تحلیلگر آمریکایی گفت تردیدی وجود ندارد که رسانه‌های غربی نسبت به پرونده خانم هاشمی از جانب اعتدال خارج شدند و سکوت پیشه کرده‌اند.

سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت

یک تحلیلگر آمریکایی گفت تردیدی وجود ندارد که رسانه‌های غربی نسبت به پرونده خانم هاشمی از جانب اعتدال خارج شدند و سکوت پیشه کرده‌اند.
سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت

یک طلا و 2 نقره برای علی هاشمی/ بیرالوند یک طلا و یک برنز گرفت
امروز در رقابت گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی جهان، علی هاشمی و رضا بیرالوند به روی تخته رفتند.

یک طلا و 2 نقره برای علی هاشمی/ بیرالوند یک طلا و یک برنز گرفت

امروز در رقابت گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی جهان، علی هاشمی و رضا بیرالوند به روی تخته رفتند.
یک طلا و 2 نقره برای علی هاشمی/ بیرالوند یک طلا و یک برنز گرفت