Tag Archives: کشوری

Home / کشوری
7 Posts

کشوری که با کبریت گردشگر جذب کرد + تصاویر
جذب توریست از اقصی نقاط دنیا در گرو ذائقه شناسی مسافران است ولی یکی از بهترین مولفه‌ها ارائه ایده‌های جدید در حوزه گردشگری است.

کشوری که با کبریت گردشگر جذب کرد + تصاویر

جذب توریست از اقصی نقاط دنیا در گرو ذائقه شناسی مسافران است ولی یکی از بهترین مولفه‌ها ارائه ایده‌های جدید در حوزه گردشگری است.
کشوری که با کبریت گردشگر جذب کرد + تصاویر

برگزاری ششمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه علمی کاربردی
۱۸۶۰ دانشجوی علمی کاربردی در ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت می‌پردازند‌.

برگزاری ششمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه علمی کاربردی

۱۸۶۰ دانشجوی علمی کاربردی در ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت می‌پردازند‌.
برگزاری ششمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه علمی کاربردی

تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد
مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که آشنایی با اصطلاحات قانونی آن برای شهروندان امری لازم است.

تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد

مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که آشنایی با اصطلاحات قانونی آن برای شهروندان امری لازم است.
تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد

سخن همکار:گزارش تجمع پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری در ۲۴ مهر ۹۷

سخن همکار:گزارش تجمع پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری در ۲۴ مهر ۹۷

سخن همکار:گزارش تجمع پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری در ۲۴ مهر ۹۷

سخن همکار: بررسی اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در هاله ای از ابهام

سخن همکار: بررسی اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در هاله ای از ابهام

سخن همکار: بررسی اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در هاله ای از ابهام

دیدار ونشست نمایندگان فعال صنفی بازنشستگان کشوری ولشگری با رئیس کمیسیون تلفیق

دیدار ونشست نمایندگان فعال صنفی بازنشستگان کشوری ولشگری با رئیس کمیسیون تلفیق

دیدار ونشست نمایندگان فعال صنفی بازنشستگان کشوری ولشگری با رئیس کمیسیون تلفیق

سخن همکار: بازنشستگان ارسال قانون مدیریت خدمات کشوری با اهرم فشار تجمعات میسر شد

سخن همکار: بازنشستگان ارسال قانون مدیریت خدمات کشوری با اهرم فشار تجمعات میسر شد

سخن همکار: بازنشستگان ارسال قانون مدیریت خدمات کشوری با اهرم فشار تجمعات میسر شد