Tag Archives: پروژه‌های دانشگاه

Home / پروژه‌های دانشگاه
1 Post

پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب
معاون بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب

معاون بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.
پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب