Tag Archives: هوا در

Home / هوا در
2 Posts

آلودگی هوا در بانکوک
آلودگی‌های هوا که این روزها شهر بانکوک را فرا گرفته است مقامات تایلند را بر آن داشته تا مردم را تشویق با استفاده از ماسک کنند و مدارس را چند روز تعطیل نمایند.

آلودگی هوا در بانکوک

آلودگی‌های هوا که این روزها شهر بانکوک را فرا گرفته است مقامات تایلند را بر آن داشته تا مردم را تشویق با استفاده از ماسک کنند و مدارس را چند روز تعطیل نمایند.
آلودگی هوا در بانکوک

آلودگی شدید هوا در دهلی‌نو
در هفته جاری میزان آلودگی هوا در دهلی‌نو پایتخت هند به سطح شدید و خطرناکی افزایش یافته است.

آلودگی شدید هوا در دهلی‌نو

در هفته جاری میزان آلودگی هوا در دهلی‌نو پایتخت هند به سطح شدید و خطرناکی افزایش یافته است.
آلودگی شدید هوا در دهلی‌نو