Tag Archives: هم

Home / هم
15 Posts

هنوز هم برای موفقیت دیر نیست !

    هنوز هم برای موفقیت دیر نیست! «موفق نمی‌شود»؛ این تصور بسیاری از دبیران بود؛ چون تلاشش کم بود و کوتاهی‌های بسیار داشت. می‌گفتند که درس‌ها را خوب نمی‌خواند و به برنامه‌ای که هر دبیر می‌دهد، پای‌بند نیست. بارها با او صحبت کردم و از او خواستم که این یک سال را جدی بگیرد و مطمین […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هنوز هم برای موفقیت دیر نیست !

    هنوز هم برای موفقیت دیر نیست! «موفق نمی‌شود»؛ این تصور بسیاری از دبیران بود؛ چون تلاشش کم بود و کوتاهی‌های بسیار داشت. می‌گفتند که درس‌ها را خوب نمی‌خواند و به برنامه‌ای که هر دبیر می‌دهد، پای‌بند نیست. بارها با او صحبت کردم و از او خواستم که این یک سال را جدی بگیرد و مطمین […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هنوز هم برای موفقیت دیر نیست !

بابا، مامان! بیایید با هم بازی کنیم
بازی با کود‌کان می‌تواند به ایجاد روابط صمیمانه بین والد‌ین و فرزند‌انشان کمک بسیاری د‌اشته باشد. د‌ر حین بازی می‌توان د‌رس‌های بسیاری برای زند‌گی آموخت.

بابا، مامان! بیایید با هم بازی کنیم

بازی با کود‌کان می‌تواند به ایجاد روابط صمیمانه بین والد‌ین و فرزند‌انشان کمک بسیاری د‌اشته باشد. د‌ر حین بازی می‌توان د‌رس‌های بسیاری برای زند‌گی آموخت.
بابا، مامان! بیایید با هم بازی کنیم

آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)
در شصت و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های51 تا 55 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

در شصت و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های51 تا 55 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی
در شصت و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی

در شصت و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی

آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید
در پنجاه و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های276تا 280 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

در پنجاه و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های276تا 280 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد
در پنجاه و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 246 تا 250 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

در پنجاه و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 246 تا 250 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب
در بیست و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 131 تا 135 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب

در بیست و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 131 تا 135 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 131تا 135 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصیت ابراهیم و یعقوب

آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست
در بیست و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111تا 115 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست

در بیست و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111تا 115 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های111تا115سوره بقره را با هم بشنویم/ مشرق و مغرب از آن خداست

فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید
کمک‌مربی سپاهان گفت: فردا سه تیم با هم بازی دارند، یک تیم داوری هم است، امیدواریم که فردا هر سه تیم عادلانه بازی کنند.

فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید

کمک‌مربی سپاهان گفت: فردا سه تیم با هم بازی دارند، یک تیم داوری هم است، امیدواریم که فردا هر سه تیم عادلانه بازی کنند.
فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید

آیه‌های 81 تا 85 سوره بقره را با هم بشنویم/ عواقب پذیرش دلخواهانه احکام الهی
در هجدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 81 تا 85 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 81 تا 85 سوره بقره را با هم بشنویم/ عواقب پذیرش دلخواهانه احکام الهی

در هجدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 81 تا 85 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 81 تا 85 سوره بقره را با هم بشنویم/ عواقب پذیرش دلخواهانه احکام الهی