Tag Archives: نتایج مهر

Home / نتایج مهر
2 Posts

اعلام نتایج آزمون جایابی دندانپزشکی/ آغاز ثبت نام از 15 مهر 96

نتایج پذیرش در سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی دانش آموختگان خارج از کشور اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی دانش آموختگان خارج از کشور پنجشنبه پنجم مرداد ۹۶ برگزار شد. در این دوره از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام نتایج آزمون جایابی دندانپزشکی/ آغاز ثبت نام از 15 مهر 96

نتایج پذیرش در سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی دانش آموختگان خارج از کشور اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، سی امین دوره آزمون جایابی دندان پزشکی دانش آموختگان خارج از کشور پنجشنبه پنجم مرداد ۹۶ برگزار شد. در این دوره از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اعلام نتایج آزمون جایابی دندانپزشکی/ آغاز ثبت نام از 15 مهر 96

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

نتایج آزمون های کتبی سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی اعلام شد و افراد دارای حد نصاب به مرحله مصاحبه معرفی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

نتایج آزمون های کتبی سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی اعلام شد و افراد دارای حد نصاب به مرحله مصاحبه معرفی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96