Tag Archives: مصاحبه نفرات

Home / مصاحبه نفرات
4 Posts

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96 مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 96 مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر رشته تجربی مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه اختصاصی با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 96 مصاحبه اختصاصی با رتبه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96 مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 96 مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر رشته تجربی مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه اختصاصی با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 96 مصاحبه اختصاصی با رتبه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 97

هرساله انجمن کنکور اقدام به مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری می کند. در این مصاحبه ها، تمامی سوالاتی که برای کنکوریهای ممکن است پیش بیاید پرسیده شده و پاسخ کاملی از سوی رتبه های برتر داده میشود. منابع مطالعاتی و نحوه درس خواندن رتبه های برتر […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 97

هرساله انجمن کنکور اقدام به مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری می کند. در این مصاحبه ها، تمامی سوالاتی که برای کنکوریهای ممکن است پیش بیاید پرسیده شده و پاسخ کاملی از سوی رتبه های برتر داده میشود. منابع مطالعاتی و نحوه درس خواندن رتبه های برتر […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 97

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 95

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 95     مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات سایت کنکور به زودی اضافه می شود رتبه های زیر 3000 کشوری که برای شرکت در مصاحبه تمایل دارند با ایمیل konkur.in@gmail.com در ارتباط باشند تا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 95

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 95     مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات سایت کنکور به زودی اضافه می شود رتبه های زیر 3000 کشوری که برای شرکت در مصاحبه تمایل دارند با ایمیل konkur.in@gmail.com در ارتباط باشند تا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 95

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 94

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 94 مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 94         مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر     مصاحبه اختصاصی با رتبه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 94

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 94 مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 94         مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر     مصاحبه اختصاصی با رتبه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 94

میهن دانلود