Tag Archives: عضو شد

Home / عضو شد
3 Posts

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده اول استانی سال 97 در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان یزد انتخاب شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده اول استانی سال 97 در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان یزد انتخاب شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد

عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب کردند.

عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب کردند.
عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد

عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد
وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سرپرست اداره کل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی را عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب کرد.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سرپرست اداره کل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی را عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب کرد.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد