Tag Archives: عراق»

Home / عراق»
2,243 Posts

پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است
رئیس‌جمهور سوریه گفت که خون قهرمانی که پیروزی‌های دو ملت را آفریده‌اند با هم آمیخته شده است.

پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است

رئیس‌جمهور سوریه گفت که خون قهرمانی که پیروزی‌های دو ملت را آفریده‌اند با هم آمیخته شده است.
پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است

واکنش «کردستان عراق» به توصیه سردار سلامی

واکنش «کردستان عراق» به توصیه سردار سلامی

واکنش «کردستان عراق» به توصیه سردار سلامی

صبحانه