Tag Archives: شهادت

Home / شهادت
4 Posts

فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: رهنگ ایثار و شهادت باید همواره در هر زمان و مکان پاس داشته شود.

فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: رهنگ ایثار و شهادت باید همواره در هر زمان و مکان پاس داشته شود.
فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود

تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی
رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما با اشاره به صد سالگی پایان جنگ جهانی اول نوشت: با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها، ایران بزرگترین قربانی این جنگ بود.

تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی

رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما با اشاره به صد سالگی پایان جنگ جهانی اول نوشت: با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها، ایران بزرگترین قربانی این جنگ بود.
تناقض بی‌بی‌سی فارسی، از شهادت فهمیده تا صدسالگی پایان جنگ جهانی

پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سید نورخدا موسوی‌مفرد
در پی شهادت جانباز سید نورخدا موسوی‌مفرد، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی شفاهی، شهادت وی را به مردم لرستان و خانواده‌ی این شهید عزیز تبریک و تسلیت گفتند.

پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سید نورخدا موسوی‌مفرد

در پی شهادت جانباز سید نورخدا موسوی‌مفرد، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی شفاهی، شهادت وی را به مردم لرستان و خانواده‌ی این شهید عزیز تبریک و تسلیت گفتند.
پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سید نورخدا موسوی‌مفرد

نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود
از شما می‌خواهم که مادر را برای خبر شهادت من آماده کنی، چون خواب دیدم و به یقین شهید می‌شوم.

نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود

از شما می‌خواهم که مادر را برای خبر شهادت من آماده کنی، چون خواب دیدم و به یقین شهید می‌شوم.
نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود