Tag Archives: شبکه‌های

Home / شبکه‌های
3 Posts

استخراج داده‌های هواشناسی از شبکه‌های سلولی انجام شد
یک شرکت توانسته داده‌های هواشناسی را از شبکه‌های سلولی استخراج کند.

استخراج داده‌های هواشناسی از شبکه‌های سلولی انجام شد

یک شرکت توانسته داده‌های هواشناسی را از شبکه‌های سلولی استخراج کند.
استخراج داده‌های هواشناسی از شبکه‌های سلولی انجام شد

کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد
کتاب «آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی و کاربرد آن در پیش‌بینی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تألیف شد.

کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد

کتاب «آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی و کاربرد آن در پیش‌بینی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تألیف شد.
کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد

صدای طنز به شبکه‌های رادیویی آمد
همزمان با فرا رسیدن ماه شریف و پر خیر و برکت ربیع‌الاول، شبکه‌های رادیویی برنامه‌های طنز خود را از سر می‌گیرند.

صدای طنز به شبکه‌های رادیویی آمد

همزمان با فرا رسیدن ماه شریف و پر خیر و برکت ربیع‌الاول، شبکه‌های رادیویی برنامه‌های طنز خود را از سر می‌گیرند.
صدای طنز به شبکه‌های رادیویی آمد