Tag Archives: «شئون تَکرار

Home / «شئون تَکرار
6,361 Posts

اسم رمز، «شئون مرجعیت» تَکرار می‌کنم
این روزها جریان سوخته اصلاح‌طلب، با رمز عملیات روانی «شئون مرجعیت» برای ایجاد اختلال در افکار عمومی و تزلزل در جایگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تلاش می‌کنند.

اسم رمز، «شئون مرجعیت» تَکرار می‌کنم

این روزها جریان سوخته اصلاح‌طلب، با رمز عملیات روانی «شئون مرجعیت» برای ایجاد اختلال در افکار عمومی و تزلزل در جایگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تلاش می‌کنند.
اسم رمز، «شئون مرجعیت» تَکرار می‌کنم