Tag Archives: سالانه می‌شود

Home / سالانه می‌شود
2 Posts

نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود
نشست تخصصی سالانه مدیران روابط‌عمومی معاونت‌ها، سازمان‌ها و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود

نشست تخصصی سالانه مدیران روابط‌عمومی معاونت‌ها، سازمان‌ها و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.
نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود
نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی روز سه‌شنبه  ۶ آذرماه با حضور  مهدی تلوری مدرس تشکیلاتی این دانشگاه برگزار می‌شود.

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی روز سه‌شنبه  ۶ آذرماه با حضور  مهدی تلوری مدرس تشکیلاتی این دانشگاه برگزار می‌شود.
نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود