Tag Archives: رتبه‌بندی

Home / رتبه‌بندی
3 Posts

برگزاری کنفرانس کارآمدی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
کنفرانس با عنوان رتبه‌بندی؛ یک چالش برای آموزش عالی در تاریخ 8 تا 10 می 2019 در ایتالیا برگزار خواهد شد.

برگزاری کنفرانس کارآمدی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

کنفرانس با عنوان رتبه‌بندی؛ یک چالش برای آموزش عالی در تاریخ 8 تا 10 می 2019 در ایتالیا برگزار خواهد شد.
برگزاری کنفرانس کارآمدی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

سخن همکار : طرح سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی معلمان در دستور کار ودر حال بررسی !!!

سخن همکار : طرح سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی معلمان در دستور کار ودر حال بررسی !!!

سخن همکار : طرح سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی معلمان در دستور کار ودر حال بررسی !!!

دانشگاه‌های برتر قاره‌های مختلف در رتبه‌بندی QS معرفی شدند/5 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌ها

بر اساس رتبه‌بندی جهانی کیو.اس سال 2018، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا قرار دارند. به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌های برتر قاره‌های مختلف در رتبه‌بندی QS معرفی شدند/5 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌ها

بر اساس رتبه‌بندی جهانی کیو.اس سال 2018، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا قرار دارند. به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌های برتر قاره‌های مختلف در رتبه‌بندی QS معرفی شدند/5 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌ها