Tag Archives: را

Home / را
1,946 Posts

لاریجانی رای‌گیری درباره تلگرام را مصلحت ندانست

لاریجانی رای‌گیری درباره تلگرام را مصلحت ندانست

لاریجانی رای‌گیری درباره تلگرام را مصلحت ندانست

رفتارهایی مخرب که شما را چاق می‌کند!
مطالعات جدید محققان نشان مى دهد انجام برخى کارها اعم از ورزش هاى سنگین ، جستجو در اینترنت و غیره قبل از خواب موجب افزایش وزن خواهد شد.

رفتارهایی مخرب که شما را چاق می‌کند!

مطالعات جدید محققان نشان مى دهد انجام برخى کارها اعم از ورزش هاى سنگین ، جستجو در اینترنت و غیره قبل از خواب موجب افزایش وزن خواهد شد.
رفتارهایی مخرب که شما را چاق می‌کند!

دولت نیروهای قراردادی و شرکتی را تعیین تکلیف کند!

دولت نیروهای قراردادی و شرکتی را تعیین تکلیف کند!

دولت نیروهای قراردادی و شرکتی را تعیین تکلیف کند!

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه حق مالکیت فکری پایان‌نامه‌ها با دانشگاه‌هاست، گفت:‌ بنابراین دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را در ازای تامین حق مالکیت فکری در اختیار صنعت یا افراد بگذارند.  احمدی درباره نگهداری، فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه حق مالکیت فکری پایان‌نامه‌ها با دانشگاه‌هاست، گفت:‌ بنابراین دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را در ازای تامین حق مالکیت فکری در اختیار صنعت یا افراد بگذارند.  احمدی درباره نگهداری، فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد
مشاور وزیر علوم گفت: شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ) برای سمت وزارت علوم انتخاب شده اند.

یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

مشاور وزیر علوم گفت: شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ) برای سمت وزارت علوم انتخاب شده اند.
یک مقام مسئول خبر داد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید/ دانشگاه نقطه پایان زندگی نیست علی نظر نژاد     یکی از دغدغه‌های هر فردی بعد از اتمام دوران مدرسه قبولی در کنکور و چندین رشته محبوب در کشور است که قطعا این مساله میسر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید/ دانشگاه نقطه پایان زندگی نیست علی نظر نژاد     یکی از دغدغه‌های هر فردی بعد از اتمام دوران مدرسه قبولی در کنکور و چندین رشته محبوب در کشور است که قطعا این مساله میسر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

بیماری اوتیسم، دانش آموز کردستانی را نابغه محاسبات تقویمی کرد

بیماری اوتیسم، دانش آموز کردستانی را نابغه محاسبات تقویمی کرد

بیماری اوتیسم، دانش آموز کردستانی را نابغه محاسبات تقویمی کرد