Tag Archives: رئیس‌جمهور می‌رود

Home / رئیس‌جمهور می‌رود
2 Posts

رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود
رئیس‌جمهور عراق در آغاز تور کشورهای عربی خود به کویت سفر می‌کند.

رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود

رئیس‌جمهور عراق در آغاز تور کشورهای عربی خود به کویت سفر می‌کند.
رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود

معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ژاپن می‌رود
منابع خبری اعلام کردند معاون رئیس‌جمهور آمریکا هفته آینده به ژاپن سفر می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ژاپن می‌رود

منابع خبری اعلام کردند معاون رئیس‌جمهور آمریکا هفته آینده به ژاپن سفر می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ژاپن می‌رود