Tag Archives: در گام

Home / در گام
6,361 Posts

اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند
مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در این شرایط حساس در جهت تقویت امید مردم گام بردارند.

اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند

مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در این شرایط حساس در جهت تقویت امید مردم گام بردارند.
اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند