Tag Archives: حفاظت

Home / حفاظت
5,649 Posts

اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
برای نخستین بار در کشور طرح بانوی سبز در قالب تفاهم‌نامه اجرایی بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و استانداری استان به امضا رسید.

اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

برای نخستین بار در کشور طرح بانوی سبز در قالب تفاهم‌نامه اجرایی بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و استانداری استان به امضا رسید.
اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست
سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست 10 راهکار علمی و منطقی ارائه کرد که برای همگان نیز قابل انجام است.

10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست

سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست 10 راهکار علمی و منطقی ارائه کرد که برای همگان نیز قابل انجام است.
10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست