Tag Archives: حفاظت

Home / حفاظت
3 Posts

لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی
هر گونه خرید و فروش و یا صدور و ورود حیوانات وحشی غیر‌بومی منوط به صدور پروانه و مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی

هر گونه خرید و فروش و یا صدور و ورود حیوانات وحشی غیر‌بومی منوط به صدور پروانه و مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی

اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
برای نخستین بار در کشور طرح بانوی سبز در قالب تفاهم‌نامه اجرایی بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و استانداری استان به امضا رسید.

اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

برای نخستین بار در کشور طرح بانوی سبز در قالب تفاهم‌نامه اجرایی بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و استانداری استان به امضا رسید.
اجرای طرح بانوی سبز در حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست
سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست 10 راهکار علمی و منطقی ارائه کرد که برای همگان نیز قابل انجام است.

10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست

سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست 10 راهکار علمی و منطقی ارائه کرد که برای همگان نیز قابل انجام است.
10 راهکار ساده برای حفاظت از محیط زیست