Tag Archives: تولید

Home / تولید
3,157 Posts

ضدعفونی‌کننده طبیعی زخم‌ها تولید شد
یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید ضدعفونی‌کننده طبیعی برای زخم‌های پوستی شد.

ضدعفونی‌کننده طبیعی زخم‌ها تولید شد

یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید ضدعفونی‌کننده طبیعی برای زخم‌های پوستی شد.
ضدعفونی‌کننده طبیعی زخم‌ها تولید شد

نبض کند تولید ملی
تورم، التهابا ت ارزی و واردات بی‌کیفیت از جمله عواملی هستند که تولید ملی به‌ویژه کارخانه‌داران کوچک را زیر تیغ ورشکستی برده است.
تولیدی تریکو نوروزی از همین دست کارخانه‌هاست که به همت مردان یک خانواده در حالی با مشکلات فراوان روبه‌روست اما چراغ این واحد تولیدی همچنان روشن مانده است.

نبض کند تولید ملی

تورم، التهابا ت ارزی و واردات بی‌کیفیت از جمله عواملی هستند که تولید ملی به‌ویژه کارخانه‌داران کوچک را زیر تیغ ورشکستی برده است.
تولیدی تریکو نوروزی از همین دست کارخانه‌هاست که به همت مردان یک خانواده در حالی با مشکلات فراوان روبه‌روست اما چراغ این واحد تولیدی همچنان روشن مانده است.
نبض کند تولید ملی

طرح دانشمند ایرانی مقیم استرالیا برای تولید آب از هوا، یکی از پنج کاندیدای جایزه جهانی

طرح دانشمند ایرانی مقیم استرالیا برای تولید آب از هوا، یکی از پنج کاندیدای جایزه جهانی

طرح دانشمند ایرانی مقیم استرالیا برای تولید آب از هوا، یکی از پنج کاندیدای جایزه جهانی