Tag Archives: ترامپ کرد

Home / ترامپ کرد
7 Posts

ترامپ دموکرات‌ها را مقصر تعطیلی دولت آمریکا معرفی کرد
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دموکرات‌ها به آسانی می‌توانند با تصویب بودجه برای امنیت مرزها مشکل تعطیلی دولت را حل کنند.

ترامپ دموکرات‌ها را مقصر تعطیلی دولت آمریکا معرفی کرد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دموکرات‌ها به آسانی می‌توانند با تصویب بودجه برای امنیت مرزها مشکل تعطیلی دولت را حل کنند.
ترامپ دموکرات‌ها را مقصر تعطیلی دولت آمریکا معرفی کرد

ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد
رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف اسلافش در آستانه کریسمس به دیدن سربازان آمریکایی نرفت.

ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف اسلافش در آستانه کریسمس به دیدن سربازان آمریکایی نرفت.
ترامپ برنامه دیدار با سربازان در آستانه کریسمس را لغو کرد

ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد
رئیس‌جمهوری آمریکا رسما گزینه‌های جدید برای وزارت دادگستری و نمایندگی کشورش در سازمان ملل را معرفی کرد.

ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا رسما گزینه‌های جدید برای وزارت دادگستری و نمایندگی کشورش در سازمان ملل را معرفی کرد.
ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد

ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد
رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی عجیب دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با همتای روس خود را لغو کرد.

ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد

رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی عجیب دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با همتای روس خود را لغو کرد.
ترامپ دیدار از پیش‌ برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرد

ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد
رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه دستورالعملی را درباره مهاجرت امضا کرد که درخواست پناهندگی از سوی مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد آمریکا می‌شوند را معلق می‌کند.

ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه دستورالعملی را درباره مهاجرت امضا کرد که درخواست پناهندگی از سوی مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد آمریکا می‌شوند را معلق می‌کند.
ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد
رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

ترامپ اسناد حق‌السکوت به استورمی دنیلز را منتشر کرد

ترامپ اسناد حق‌السکوت به استورمی دنیلز را منتشر کرد

ترامپ اسناد حق‌السکوت به استورمی دنیلز را منتشر کرد