Tag Archives: بیشتر می

Home / بیشتر می
2 Posts

زنان بیشتر از مردان عمر می کنند
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند، گفت: استرس، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، همچنین اختلالات باروری و ابتلا به عفونت‌ها ازشایع‌ترین بیماری‌های زنان است.

زنان بیشتر از مردان عمر می کنند

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند، گفت: استرس، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، همچنین اختلالات باروری و ابتلا به عفونت‌ها ازشایع‌ترین بیماری‌های زنان است.
زنان بیشتر از مردان عمر می کنند

قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند
کرمی با بیان این که نرخ ملک در سال جاری می بایستی به نرخ های 5 سال قبل، یعنی سال90 بازگردد و تصور من این است که در صورتی که متقاضیان این نگرانی را دارند که نرخ ها در دوران پسارکود افزایش پیدا کند، اصلا نباید این نگرانی را داشته باشد

قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

کرمی با بیان این که نرخ ملک در سال جاری می بایستی به نرخ های 5 سال قبل، یعنی سال90 بازگردد و تصور من این است که در صورتی که متقاضیان این نگرانی را دارند که نرخ ها در دوران پسارکود افزایش پیدا کند، اصلا نباید این نگرانی را داشته باشد
قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

خرید بک لینک