Tag Archives: به می‌دهد

Home / به می‌دهد
5,649 Posts

ترامپ به حمایت از ولیعهد عربستان ادامه می‌دهد
رئیس‌جمهور آمریکا گفت باوجود درخواست‌های مکرر سنا برای محکومیت دست‌داشتن ولیعهد عربستان در پرونده قتل فعال مخالف سعودی، از وی حمایت می‌کند.

ترامپ به حمایت از ولیعهد عربستان ادامه می‌دهد

رئیس‌جمهور آمریکا گفت باوجود درخواست‌های مکرر سنا برای محکومیت دست‌داشتن ولیعهد عربستان در پرونده قتل فعال مخالف سعودی، از وی حمایت می‌کند.
ترامپ به حمایت از ولیعهد عربستان ادامه می‌دهد

بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد
یک روانشناس گفت: عدم توجه به مسائل معنوی و فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد.

بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد

یک روانشناس گفت: عدم توجه به مسائل معنوی و فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد.
بی‌توجهی به معنویت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد

دانشگاه میشیگان به قربانیان آزار جنسی پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار غرامت می‌دهد
او در یک حکم به اتهام عکس و فیلم گرفتن از قربانیان به ۶۰ سال و در پرونده آزار جنسی این نوجوانان به ۱۷۵ سال زندان محکوم شد.

دانشگاه میشیگان به قربانیان آزار جنسی پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار غرامت می‌دهد

او در یک حکم به اتهام عکس و فیلم گرفتن از قربانیان به ۶۰ سال و در پرونده آزار جنسی این نوجوانان به ۱۷۵ سال زندان محکوم شد.
دانشگاه میشیگان به قربانیان آزار جنسی پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار غرامت می‌دهد

دانشگاه یزد به رتبه های برتر ارشد پژوهانه می‌دهد

رئیس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد گفت: این دانشگاه به پذیرفته‌شدگان ممتاز در مقطع ارشد ماهیانه ده میلیون ریال پژوهانه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر تدین گفت: پرداخت پژوهانه به پذیرفته شدگان ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد با هدف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه یزد به رتبه های برتر ارشد پژوهانه می‌دهد

رئیس مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد گفت: این دانشگاه به پذیرفته‌شدگان ممتاز در مقطع ارشد ماهیانه ده میلیون ریال پژوهانه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر تدین گفت: پرداخت پژوهانه به پذیرفته شدگان ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد با هدف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه یزد به رتبه های برتر ارشد پژوهانه می‌دهد

روزنامه قانون