Tag Archives: بخش

Home / بخش
5 Posts

هرچه برای بخش دفاعی هزینه کنیم، کم است
هرچه‌ برای تقویت توان بازدارندگی کشور هزینه کنیم، دوباره جای هزینه‌کردن دارد؛ زیرا بودجه دفاعی کشورهای منطقه از بودجه دفاعی ایران بیشتر است.

هرچه برای بخش دفاعی هزینه کنیم، کم است

هرچه‌ برای تقویت توان بازدارندگی کشور هزینه کنیم، دوباره جای هزینه‌کردن دارد؛ زیرا بودجه دفاعی کشورهای منطقه از بودجه دفاعی ایران بیشتر است.
هرچه برای بخش دفاعی هزینه کنیم، کم است

پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند
مدیر فرودگاه زنجان از نبود حمایت بخش خصوصی از پروازهای استان زنجان خبر داد.

پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند

مدیر فرودگاه زنجان از نبود حمایت بخش خصوصی از پروازهای استان زنجان خبر داد.
پروازهای استان زنجان از حمایت بخش خصوصی برخوردار نیستند

تجربه نیروهای بازنشسته در بخش خصوصی استفاده شود
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: از تجارب نیروهای بازنشسته می‌توان در بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها استفاده کرد.

تجربه نیروهای بازنشسته در بخش خصوصی استفاده شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: از تجارب نیروهای بازنشسته می‌توان در بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها استفاده کرد.
تجربه نیروهای بازنشسته در بخش خصوصی استفاده شود

بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است
رئیس اداره صنعت و معدن دزفول با اعلام حمایت‌ اداری و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: امسال مبلغی بالغ بر 60 میلیارد تومان در بخش صنعتی دزفول تزریق شده است.

بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است

رئیس اداره صنعت و معدن دزفول با اعلام حمایت‌ اداری و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: امسال مبلغی بالغ بر 60 میلیارد تومان در بخش صنعتی دزفول تزریق شده است.
بالغ بر 60 میلیارد تومان به بخش صنعت دزفول تزریق شده است

سوریه بخش جدایی‌ناپذیر جهان عرب است
دبیر کل سابق اتحادیه عرب با بیان اینکه سوریه بخش جدایی‌ناپذیر جهان عرب است گفت که جدایی این کشور از اتحادیه عرب نمی‌تواند تأثیری بر این واقعیت داشته باشد.

سوریه بخش جدایی‌ناپذیر جهان عرب است

دبیر کل سابق اتحادیه عرب با بیان اینکه سوریه بخش جدایی‌ناپذیر جهان عرب است گفت که جدایی این کشور از اتحادیه عرب نمی‌تواند تأثیری بر این واقعیت داشته باشد.
سوریه بخش جدایی‌ناپذیر جهان عرب است