Tag Archives: انتظار

Home / انتظار
5,496 Posts

چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که اقدام به کیف‌قاپی می‌کنند از یک تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.

چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که اقدام به کیف‌قاپی می‌کنند از یک تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.
چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است

فصلی فوق‌العاده در انتظار پدیده
تیم پدیده با نتایج عالی که گرفته خبر از فصلی فوق‌العاده را در رقابت‌های این فصل می‌دهد.

فصلی فوق‌العاده در انتظار پدیده

تیم پدیده با نتایج عالی که گرفته خبر از فصلی فوق‌العاده را در رقابت‌های این فصل می‌دهد.
فصلی فوق‌العاده در انتظار پدیده

شگفتی دیگر در انتظار پرسپولیس
شاگردان برانکو ایوانکوویچ به دنبال خلق شگفتی دیگر در ورزشگاه آزادی هستند.

شگفتی دیگر در انتظار پرسپولیس

شاگردان برانکو ایوانکوویچ به دنبال خلق شگفتی دیگر در ورزشگاه آزادی هستند.
شگفتی دیگر در انتظار پرسپولیس

دو هفته تعطیلات زمستانی در انتظار معلمان و دانش اموزان

دو هفته تعطیلات زمستانی در انتظار معلمان و دانش اموزان

دو هفته تعطیلات زمستانی در انتظار معلمان و دانش اموزان