Tag Archives: است ایرانی

Home / است ایرانی
3,145 Posts

اگر اتفاقی برای کشتی‌های ایرانی بیفتد، آمریکا مقصر است
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان اعلام کرد: اگر اتفاقی برای کشتی‌های ایرانی بیفتد، مقصر آمریکایی‌ها هستند که مانع از بیمه شدن کشتی‌ها می‌شوند.

اگر اتفاقی برای کشتی‌های ایرانی بیفتد، آمریکا مقصر است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان اعلام کرد: اگر اتفاقی برای کشتی‌های ایرانی بیفتد، مقصر آمریکایی‌ها هستند که مانع از بیمه شدن کشتی‌ها می‌شوند.
اگر اتفاقی برای کشتی‌های ایرانی بیفتد، آمریکا مقصر است