Tag Archives: از شدند

Home / از شدند
3 Posts

10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند
مسئول پذیرش و ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی گفت: تا کنون 10 کاروان از زوج‎‌های دانشجوی ثبت‌نام کننده در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در مشهدمقدس پذیرش شدند.

10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند

مسئول پذیرش و ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی گفت: تا کنون 10 کاروان از زوج‎‌های دانشجوی ثبت‌نام کننده در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در مشهدمقدس پذیرش شدند.
10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند

۲۰ نفر از اساتید دانشگاه قم دچار حادثه شدند
مدیر روابط عمومی دانشگاه قم گفت: حدود ۲۰ نفر از اساتید این دانشگاه در محور ملایر دچار حادثه شدند که تعدادی از این افراد سرپایی درمان شدند و …

۲۰ نفر از اساتید دانشگاه قم دچار حادثه شدند

مدیر روابط عمومی دانشگاه قم گفت: حدود ۲۰ نفر از اساتید این دانشگاه در محور ملایر دچار حادثه شدند که تعدادی از این افراد سرپایی درمان شدند و …
۲۰ نفر از اساتید دانشگاه قم دچار حادثه شدند

فرزندان شاهد از امتیاز برابر با جانبازان 50 درصد و بالاتر برخوردار شدند

فرزندان شاهد از امتیاز برابر با جانبازان 50 درصد و بالاتر برخوردار شدند

فرزندان شاهد از امتیاز برابر با جانبازان 50 درصد و بالاتر برخوردار شدند

خبرگزاری اصفهان