Tag Archives: اجرای

Home / اجرای
5,614 Posts

نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد
دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: برای اجرای کامل سند تحول بنیادین نباید زمان را از دست داد و باید با تأمین بودجه زمینه اصلی اجرای آن فراهم شود.

نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: برای اجرای کامل سند تحول بنیادین نباید زمان را از دست داد و باید با تأمین بودجه زمینه اصلی اجرای آن فراهم شود.
نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

سخن همکار :سریال طولانی عدم اجرای قانون مدیریت درحقوق بازنشستگان پس از 11 سال

سخن همکار :سریال طولانی عدم اجرای قانون مدیریت درحقوق بازنشستگان پس از 11 سال

سخن همکار :سریال طولانی عدم اجرای قانون مدیریت درحقوق بازنشستگان پس از 11 سال

مدیران و معاونان مدارس ملزم به اجرای طرح ۶ ساعت تدریس هستند

مدیران و معاونان مدارس ملزم به اجرای طرح ۶ ساعت تدریس هستند

مدیران و معاونان مدارس ملزم به اجرای طرح ۶ ساعت تدریس هستند

معلمان از تبعیض و عدم اجرای قانون نظام هماهنگ دلگیرند

معلمان از تبعیض و عدم اجرای قانون نظام هماهنگ دلگیرند

معلمان از تبعیض و عدم اجرای قانون نظام هماهنگ دلگیرند

دانلود فیلم با لینک مستقیم