Tag Archives: آزادی

Home / آزادی
5,496 Posts

«بهارستان» با «برای آزادی» پرمخاطب‌ترین مستند جشنواره سینما حقیقت
فیلم‌های مستند «بهارستان» و «برای آزادی» تاکنون جزو پرمخاطب‌ترین فیلمهای مستند روز اول جشنواره سینما حقیقت شدند.

«بهارستان» با «برای آزادی» پرمخاطب‌ترین مستند جشنواره سینما حقیقت

فیلم‌های مستند «بهارستان» و «برای آزادی» تاکنون جزو پرمخاطب‌ترین فیلمهای مستند روز اول جشنواره سینما حقیقت شدند.
«بهارستان» با «برای آزادی» پرمخاطب‌ترین مستند جشنواره سینما حقیقت

افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا
سیاستمداران مطرح ایالات کاتالونیا و برخی نهادهای حقوق بشری از دولت اسپانیا خواستند که زندانیانی که جرم آنها جدایی‌طلبی عنوان شده را آزاد کند.

افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا

سیاستمداران مطرح ایالات کاتالونیا و برخی نهادهای حقوق بشری از دولت اسپانیا خواستند که زندانیانی که جرم آنها جدایی‌طلبی عنوان شده را آزاد کند.
افزایش درخواست‌ها برای آزادی زندانیان کاتالونیا

وزیر آموزش و پرورش: پیگیر آزادی همکاران بازداشتی‌ام هستم

وزیر آموزش و پرورش: پیگیر آزادی همکاران بازداشتی‌ام هستم

وزیر آموزش و پرورش: پیگیر آزادی همکاران بازداشتی‌ام هستم