3 امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم

Home / 3 امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم

3 امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم
مربی تیم فوتبال تراکتورسازی با بیان اینکه سه امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم، گفت: فردا یک بازی هجومی را به نمایش خواهیم گذاشت.

3 امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی با بیان اینکه سه امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم، گفت: فردا یک بازی هجومی را به نمایش خواهیم گذاشت.
3 امتیاز بازی با پرسپولیس را می‌خواهیم