200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

Home / 200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: با 200 میلیارد تومان هزینه می‌توانیم تا 20 سال به عمر ورزشگاه آزادی اضافه کنیم. 

200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: با 200 میلیارد تومان هزینه می‌توانیم تا 20 سال به عمر ورزشگاه آزادی اضافه کنیم. 
200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *