۳ کشته در تصادف زنجیره‌ای استان مرکزی

Home / ۳ کشته در تصادف زنجیره‌ای استان مرکزی

۳ کشته در تصادف زنجیره‌ای استان مرکزی
سخنگوی اورژانس کشور از برخورد زنجیره‌ای ۱۰ دستگاه خودرو در استان مرکزی خبر داد و گفت: ۳ نفر در این حادثه کشته و ۴ نفر مصدوم شدند.

۳ کشته در تصادف زنجیره‌ای استان مرکزی

سخنگوی اورژانس کشور از برخورد زنجیره‌ای ۱۰ دستگاه خودرو در استان مرکزی خبر داد و گفت: ۳ نفر در این حادثه کشته و ۴ نفر مصدوم شدند.
۳ کشته در تصادف زنجیره‌ای استان مرکزی