۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو

Home / ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو

۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو
سخنگوی اورژانس کشور از تصادف زنجیره‌ای ۸ دستگاه خودرو خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر کشته و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.

۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو

سخنگوی اورژانس کشور از تصادف زنجیره‌ای ۸ دستگاه خودرو خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر کشته و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.
۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو