یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا است

Home / یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا است

یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا است
آیت‌الله جوادی آملی یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا دانست و گفت: انسان نمی‌داند که خدا او را می‌بینید و گناه می‌کند و از خدا حیا ندارد.

یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا است

آیت‌الله جوادی آملی یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا دانست و گفت: انسان نمی‌داند که خدا او را می‌بینید و گناه می‌کند و از خدا حیا ندارد.
یکی از دلایل عدم استجابت دعا، نداشتن حیا است