گیلان و مازندران بارانی می‌شود

Home / گیلان و مازندران بارانی می‌شود

گیلان و مازندران بارانی می‌شود
کارشناسان هواشناسی اعلام کردند: گیلان و مازندران بارانی می‌شود.

گیلان و مازندران بارانی می‌شود

کارشناسان هواشناسی اعلام کردند: گیلان و مازندران بارانی می‌شود.
گیلان و مازندران بارانی می‌شود