گنبد کاووس ایستاده در مقابل زلزله/ بهترین اثر مهندسی دنیا

Home / گنبد کاووس ایستاده در مقابل زلزله/ بهترین اثر مهندسی دنیا

گنبد کاووس ایستاده در مقابل زلزله/ بهترین اثر مهندسی دنیا
گنبدکاووس که از آن با نام برج کاووس یا میل یاد می‌شود یکی از آثار تاریخی در استان گلستان است که گردشگر زیادی را به سمت خود جذب می‌کند.

گنبد کاووس ایستاده در مقابل زلزله/ بهترین اثر مهندسی دنیا

گنبدکاووس که از آن با نام برج کاووس یا میل یاد می‌شود یکی از آثار تاریخی در استان گلستان است که گردشگر زیادی را به سمت خود جذب می‌کند.
گنبد کاووس ایستاده در مقابل زلزله/ بهترین اثر مهندسی دنیا