گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلاف ترامپ با وزیر خزانه‌داری آمریکا

Home / گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلاف ترامپ با وزیر خزانه‌داری آمریکا

گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلاف ترامپ با وزیر خزانه‌داری آمریکا
رئیس‌جمهور آمریکا وجود اختلاف میان خود و وزیر خزانه‌داری را رد کرده اما کارشناسان معتقدند احتمال برکناری وزیر خزانه‌داری وجود دارد.

گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلاف ترامپ با وزیر خزانه‌داری آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا وجود اختلاف میان خود و وزیر خزانه‌داری را رد کرده اما کارشناسان معتقدند احتمال برکناری وزیر خزانه‌داری وجود دارد.
گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلاف ترامپ با وزیر خزانه‌داری آمریکا