کمک مالی 13 میلیون دلاری جمهوری چک به ترکیه

Home / کمک مالی 13 میلیون دلاری جمهوری چک به ترکیه

کمک مالی 13 میلیون دلاری جمهوری چک به ترکیه
کابینه دولت جمهوری چک اهدای کمک 13 میلیون دلاری به ترکیه با هدف جلوگیری این کشور از ورود مهاجران به اروپا را تصویب کرد.

کمک مالی 13 میلیون دلاری جمهوری چک به ترکیه

کابینه دولت جمهوری چک اهدای کمک 13 میلیون دلاری به ترکیه با هدف جلوگیری این کشور از ورود مهاجران به اروپا را تصویب کرد.
کمک مالی 13 میلیون دلاری جمهوری چک به ترکیه