کمک به مردم یمن واجب است

Home / کمک به مردم یمن واجب است

کمک به مردم یمن واجب است
آیت‌الله جعفر سبحانی اعلام کرد: در این برهه از زمان بر مؤمنین واجب است با هماهنگی هلال‌احمر و مؤسسات مربوطه به کمک غذائی و درمانی مردم یمن بشتابند.

کمک به مردم یمن واجب است

آیت‌الله جعفر سبحانی اعلام کرد: در این برهه از زمان بر مؤمنین واجب است با هماهنگی هلال‌احمر و مؤسسات مربوطه به کمک غذائی و درمانی مردم یمن بشتابند.
کمک به مردم یمن واجب است