کشتی کلاسیک بانوان روی هوا

Home / کشتی کلاسیک بانوان روی هوا

کشتی کلاسیک بانوان روی هوا
پس از رفتن رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، تکلیف بانوان کشتی‌گیری که قرار بود در رقابت‌های جهانی شرکت کنند هنوز مشخص نیست.

کشتی کلاسیک بانوان روی هوا

پس از رفتن رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، تکلیف بانوان کشتی‌گیری که قرار بود در رقابت‌های جهانی شرکت کنند هنوز مشخص نیست.
کشتی کلاسیک بانوان روی هوا