کاشت چمن در تهران به‌دلیل کم‌آبی ممنوع است

Home / کاشت چمن در تهران به‌دلیل کم‌آبی ممنوع است

کاشت چمن در تهران به‌دلیل کم‌آبی ممنوع است
مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: سه سال است که به‌دلیل بحران کم‌آبی کاشت چمن در تهران ممنوع شده است.

کاشت چمن در تهران به‌دلیل کم‌آبی ممنوع است

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: سه سال است که به‌دلیل بحران کم‌آبی کاشت چمن در تهران ممنوع شده است.
کاشت چمن در تهران به‌دلیل کم‌آبی ممنوع است