ژاپن به دنبال صلح با روسیه است

Home / ژاپن به دنبال صلح با روسیه است

ژاپن به دنبال صلح با روسیه است
نخست‌وزیر ژاپن از تمایل این کشور به برگزاری مذاکرات صلح با روسیه و حل اختلافات به روش دیپلماتیک خبر داد.

ژاپن به دنبال صلح با روسیه است

نخست‌وزیر ژاپن از تمایل این کشور به برگزاری مذاکرات صلح با روسیه و حل اختلافات به روش دیپلماتیک خبر داد.
ژاپن به دنبال صلح با روسیه است