چه کسانی می‌توانند مدیر کاروان حج تمتع شوند

Home / چه کسانی می‌توانند مدیر کاروان حج تمتع شوند

چه کسانی می‌توانند مدیر کاروان حج تمتع شوند
شرایط جذب مدیران کاروان حج تمتع ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل فنی و امور کارگزاران سازمان حج و زیارت اعلام شد.

چه کسانی می‌توانند مدیر کاروان حج تمتع شوند

شرایط جذب مدیران کاروان حج تمتع ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل فنی و امور کارگزاران سازمان حج و زیارت اعلام شد.
چه کسانی می‌توانند مدیر کاروان حج تمتع شوند