چاپگر سه‌بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ساخته شد

Home / چاپگر سه‌بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ساخته شد

چاپگر سه‌بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ساخته شد
چاپگر سه‌بعدی ساخت متخصصان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به بهره‌برداری رسید.

چاپگر سه‌بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ساخته شد

چاپگر سه‌بعدی ساخت متخصصان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به بهره‌برداری رسید.
چاپگر سه‌بعدی در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ساخته شد