پیکان را بدون ملی‌پوشان‌مان شکست می‌دهیم

Home / پیکان را بدون ملی‌پوشان‌مان شکست می‌دهیم

پیکان را بدون ملی‌پوشان‌مان شکست می‌دهیم
سرمربی تیم پرسپولیس گفت: در دیدار با پیکان چهار بازیکن ملی‌پوشان‌مان را در اختیار نداریم اما بدون آنها برنده می‌شویم.

پیکان را بدون ملی‌پوشان‌مان شکست می‌دهیم

سرمربی تیم پرسپولیس گفت: در دیدار با پیکان چهار بازیکن ملی‌پوشان‌مان را در اختیار نداریم اما بدون آنها برنده می‌شویم.
پیکان را بدون ملی‌پوشان‌مان شکست می‌دهیم