پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای صدور روادید الکترونیکی عتبات

Home / پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای صدور روادید الکترونیکی عتبات

پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای صدور روادید الکترونیکی عتبات
رئیس سازمان حج و زیارت پیشنهاد کرد که در همه ایام سال برای تسهیل امور زایران عتبات عالیات، روادید الکترونیکی صادر شود.

پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای صدور روادید الکترونیکی عتبات

رئیس سازمان حج و زیارت پیشنهاد کرد که در همه ایام سال برای تسهیل امور زایران عتبات عالیات، روادید الکترونیکی صادر شود.
پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای صدور روادید الکترونیکی عتبات