پیروزی نمایندگان ایران مقابل حریفان در نخستین گام

Home / پیروزی نمایندگان ایران مقابل حریفان در نخستین گام

پیروزی نمایندگان ایران مقابل حریفان در نخستین گام
ملی‌پوشان اسنوکر کشورمان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

پیروزی نمایندگان ایران مقابل حریفان در نخستین گام

ملی‌پوشان اسنوکر کشورمان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.
پیروزی نمایندگان ایران مقابل حریفان در نخستین گام