پیروزی ادامه‌دار گیتی‌پسند و شکست سنگین مقاومت البرز و اهورا

Home / پیروزی ادامه‌دار گیتی‌پسند و شکست سنگین مقاومت البرز و اهورا

پیروزی ادامه‌دار گیتی‌پسند و شکست سنگین مقاومت البرز و اهورا
هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال با پیروزی گیتی‌پسند و ادامه صدرنشینی این تیم پیگیری شد.

پیروزی ادامه‌دار گیتی‌پسند و شکست سنگین مقاومت البرز و اهورا

هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال با پیروزی گیتی‌پسند و ادامه صدرنشینی این تیم پیگیری شد.
پیروزی ادامه‌دار گیتی‌پسند و شکست سنگین مقاومت البرز و اهورا