پیام 16 آذر سال 1332؛ دانشجو ستیزه‌گر است

Home / پیام 16 آذر سال 1332؛ دانشجو ستیزه‌گر است

پیام 16 آذر سال 1332؛ دانشجو ستیزه‌گر است
شورای صنفی مرکزی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو نوشت: دانشجو ستیزه‌گر است، این همان شعار پرمغز 16 آذر سال 32 است.

پیام 16 آذر سال 1332؛ دانشجو ستیزه‌گر است

شورای صنفی مرکزی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو نوشت: دانشجو ستیزه‌گر است، این همان شعار پرمغز 16 آذر سال 32 است.
پیام 16 آذر سال 1332؛ دانشجو ستیزه‌گر است