پیام تسلیت مدیرعامل آنا به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس

Home / پیام تسلیت مدیرعامل آنا به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس

پیام تسلیت مدیرعامل آنا به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس
مدیرعامل خبرگزاری آنا درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان دشتی استان بوشهر را تسلیت گفت.

پیام تسلیت مدیرعامل آنا به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس

مدیرعامل خبرگزاری آنا درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان دشتی استان بوشهر را تسلیت گفت.
پیام تسلیت مدیرعامل آنا به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس