پیامبر رحمت و لطف خداوند به امت اسلام

Home / پیامبر رحمت و لطف خداوند به امت اسلام

پیامبر رحمت و لطف خداوند به امت اسلام
آیت‌الله جوادی آملی در فرازی کوتاه و با تکیه بر حدیثی قدسی، رحمت پیامبر اسلام (ص) و بالاتر از آن لطف پروردگار به امت اسلام را شرح می‌دهد.

پیامبر رحمت و لطف خداوند به امت اسلام

آیت‌الله جوادی آملی در فرازی کوتاه و با تکیه بر حدیثی قدسی، رحمت پیامبر اسلام (ص) و بالاتر از آن لطف پروردگار به امت اسلام را شرح می‌دهد.
پیامبر رحمت و لطف خداوند به امت اسلام